Permohonan KPTM 2019

Borang permohonan KPTM ini adalah untuk membantu para pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian ke  Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) seluruh Malaysia  dan Kolej Universiti Poly-Tech MARA Kuala Lumpur (KUPTM) . KPTM dan KUPTM KL adalah INSTITUSI PENDIDIKAN MARA(IPMa).

Jika mempunyai sebarang masalah atau pertanyaan berkenaan program boleh email ke mohdfazli@kptm.edu.my, mohdfazli@kuptm.edu.my atau fazli.kptm@gmail.com

Sila isi borang dibawah

Keturunan

Agama


Poskod

Bandar

Negeri

No. Handphone

Keputusan Peperiksaan SPM

Tahun SPM :

Nama Sekolah :

Negeri Sekolah

Jenis Sekolah :

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah


Nama Sijil :

Nama Institusi :

Tahun Tamat Sijil :

Pilihan Bidang yang diminati

Permohonan saudara/i akan diproses berdasarkan kelayakan akademik saudara/i. Pihak kami akan membantu didalam pilihan kursus saudara/i untuk membolehkan peluang saudara/i ditawarkan ke KPTM lebih tinggi.

Pilihan 1

Pilihan 2

Pilihan 3

Pilihan 4

Pilihan 5

Perakuan Pemohon

*Wajib

*Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar dan saya bersetuju sekiranya maklumat ini palsu, KPTM /KUPTM Kuala Lumpur berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran atau menamatkan pengajian saya di Kolej Poly-Tech MARA /Kolej Universiti Poly-Tech MARA Kuala Lumpur pada bila-bila masa.”